Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Nordic Advisory Services Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:3156711-4

Beskattningsbar inkomst:45 595,00 €

Skatter sammanlagt:9 119,00 €

Förskott sammanlagt:0,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:9 119,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst