Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Hovisepät Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0183423-4

Beskattningsbar inkomst:140 770,00 €

Skatter sammanlagt:28 611,00 €

Förskott sammanlagt:16 244,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:12 366,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst