Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Logiprime Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:3168153-1

Beskattningsbar inkomst:21 212,00 €

Skatter sammanlagt:4 242,00 €

Förskott sammanlagt:4 242,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst