Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy C.J. Hartman Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0183376-8

Beskattningsbar inkomst:7 747 183,00 €

Skatter sammanlagt:1 552 436,00 €

Förskott sammanlagt:1 552 841,00 €

Skatteåterbäring:404,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst