Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Primo Finland Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0602442-5

Beskattningsbar inkomst:1 990 564,00 €

Skatter sammanlagt:401 112,00 €

Förskott sammanlagt:436 705,00 €

Skatteåterbäring:35 592,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst