Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Wedeco Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0679809-2

Beskattningsbar inkomst:7 557 872,00 €

Skatter sammanlagt:1 514 574,00 €

Förskott sammanlagt:1 514 574,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst