Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Kiveco Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:2251155-7

Beskattningsbar inkomst:6 184,00 €

Skatter sammanlagt:1 236,00 €

Förskott sammanlagt:0,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:1 236,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst