Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Scansolo Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0907510-5

Beskattningsbar inkomst:59 158,00 €

Skatter sammanlagt:12 003,00 €

Förskott sammanlagt:122 122,00 €

Skatteåterbäring:110 118,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst