Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Certima Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0598048-2

Beskattningsbar inkomst:24 640,00 €

Skatter sammanlagt:4 928,00 €

Förskott sammanlagt:4 928,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst