Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Suxess Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0997086-3

Beskattningsbar inkomst:73 263,00 €

Skatter sammanlagt:14 874,00 €

Förskott sammanlagt:14 874,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst