Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Backman - Trummer Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0721658-4

Beskattningsbar inkomst:36 692,00 €

Skatter sammanlagt:7 338,00 €

Förskott sammanlagt:10 140,00 €

Skatteåterbäring:2 801,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst