Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Fluorplast Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0686429-9

Beskattningsbar inkomst:1 127 793,00 €

Skatter sammanlagt:222 813,00 €

Förskott sammanlagt:166 421,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:56 392,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst