Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Udderum Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0598372-0

Beskattningsbar inkomst:560 986,00 €

Skatter sammanlagt:114 125,00 €

Förskott sammanlagt:114 173,00 €

Skatteåterbäring:47,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst