Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Business Services Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0183335-4

Beskattningsbar inkomst:28 169,00 €

Skatter sammanlagt:5 633,00 €

Förskott sammanlagt:1 050,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:4 583,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst