Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Wasasafe Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0895643-7

Beskattningsbar inkomst:19 654,00 €

Skatter sammanlagt:3 930,00 €

Förskott sammanlagt:2 165,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:1 765,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst