Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Fysiomasters Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0666546-8

Beskattningsbar inkomst:4 244,00 €

Skatter sammanlagt:848,00 €

Förskott sammanlagt:848,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst