Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy HM Profiili Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:1800801-9

Beskattningsbar inkomst:516 644,00 €

Skatter sammanlagt:105 102,00 €

Förskott sammanlagt:105 102,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst