Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Österberg Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0806305-7

Beskattningsbar inkomst:77 841,00 €

Skatter sammanlagt:15 805,00 €

Förskott sammanlagt:12 723,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:3 082,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst