Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Hannu Juntunen Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:2074866-5

Beskattningsbar inkomst:50 323,00 €

Skatter sammanlagt:10 205,00 €

Förskott sammanlagt:33 227,00 €

Skatteåterbäring:23 021,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst