Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Rönnek Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0216792-0

Beskattningsbar inkomst:151 531,00 €

Skatter sammanlagt:30 801,00 €

Förskott sammanlagt:30 801,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst