Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy DL Software Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:1013484-6

Beskattningsbar inkomst:1 594 909,00 €

Skatter sammanlagt:321 981,00 €

Förskott sammanlagt:321 981,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst