Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Victor Doctorzon Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:2178745-5

Beskattningsbar inkomst:85 545,00 €

Skatter sammanlagt:17 373,00 €

Förskott sammanlagt:18 531,00 €

Skatteåterbäring:1 157,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst