Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Famec Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0183137-5

Beskattningsbar inkomst:79 862,00 €

Skatter sammanlagt:15 972,00 €

Förskott sammanlagt:16 216,00 €

Skatteåterbäring:244,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst