Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Botnica Dataconsult Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0860587-2

Beskattningsbar inkomst:17 019,00 €

Skatter sammanlagt:3 404,00 €

Förskott sammanlagt:3 404,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst