Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Foremix Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0629253-4

Beskattningsbar inkomst:55 006,00 €

Skatter sammanlagt:11 158,00 €

Förskott sammanlagt:8 285,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:2 873,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst