Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Bensmann Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0909028-4

Beskattningsbar inkomst:89 149,00 €

Skatter sammanlagt:18 106,00 €

Förskott sammanlagt:13 079,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:5 027,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst