Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy R.J. Ångerman Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0770532-9

Beskattningsbar inkomst:14 626,00 €

Skatter sammanlagt:2 925,00 €

Förskott sammanlagt:2 925,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst