Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Fremast Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:2439278-2

Beskattningsbar inkomst:35 221,00 €

Skatter sammanlagt:7 044,00 €

Förskott sammanlagt:7 044,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst