Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Namento Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:1026041-2

Beskattningsbar inkomst:2 402,00 €

Skatter sammanlagt:480,00 €

Förskott sammanlagt:747,00 €

Skatteåterbäring:266,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst