Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy ORTOKORPI Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:2487439-4

Beskattningsbar inkomst:232 009,00 €

Skatter sammanlagt:47 178,00 €

Förskott sammanlagt:47 178,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst