Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Medicin Service PM&R Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0831207-6

Beskattningsbar inkomst:10 961,00 €

Skatter sammanlagt:2 192,00 €

Förskott sammanlagt:7 030,00 €

Skatteåterbäring:4 837,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst