Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Fondis Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0494346-0

Beskattningsbar inkomst:78 466,00 €

Skatter sammanlagt:15 932,00 €

Förskott sammanlagt:15 932,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst