Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Apex, Rehn & Co Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0219346-7

Beskattningsbar inkomst:31 901,00 €

Skatter sammanlagt:6 380,00 €

Förskott sammanlagt:8 040,00 €

Skatteåterbäring:1 659,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst