Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Axel Williamsson Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:2621785-7

Beskattningsbar inkomst:374 208,00 €

Skatter sammanlagt:76 116,00 €

Förskott sammanlagt:76 116,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst