Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Progensia Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0967148-4

Beskattningsbar inkomst:6 634,00 €

Skatter sammanlagt:1 326,00 €

Förskott sammanlagt:1 326,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst