Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Rune Sundman Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0398429-5

Beskattningsbar inkomst:583 052,00 €

Skatter sammanlagt:118 616,00 €

Förskott sammanlagt:118 616,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst