Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Eurocopy Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0832018-0

Beskattningsbar inkomst:11 152,00 €

Skatter sammanlagt:2 230,00 €

Förskott sammanlagt:0,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:2 230,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst