Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Tom Knip Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0972525-1

Beskattningsbar inkomst:131 090,00 €

Skatter sammanlagt:26 641,00 €

Förskott sammanlagt:26 641,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst