Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Inmera Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:0666548-4

Beskattningsbar inkomst:13 891,00 €

Skatter sammanlagt:2 778,00 €

Förskott sammanlagt:0,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:2 778,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst