Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Håkan Storm Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:1614338-0

Beskattningsbar inkomst:184 206,00 €

Skatter sammanlagt:37 451,00 €

Förskott sammanlagt:37 451,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst