Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Cash-Man Information Ltd

Kommun:Vasa

FO-nummer:0807923-5

Beskattningsbar inkomst:1 120,00 €

Skatter sammanlagt:224,00 €

Förskott sammanlagt:567,00 €

Skatteåterbäring:343,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst