Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy Famkro Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:2297424-4

Beskattningsbar inkomst:508 396,00 €

Skatter sammanlagt:103 003,00 €

Förskott sammanlagt:103 423,00 €

Skatteåterbäring:420,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst