Läs mer om inkomsterna på vår nyhetssajt.

Inkomster & skatter

Oy YBAS Ab

Kommun:Vasa

FO-nummer:3088926-9

Beskattningsbar inkomst:6 053,00 €

Skatter sammanlagt:1 210,00 €

Förskott sammanlagt:1 210,00 €

Skatteåterbäring:0,00 €

Kvarskatt:0,00 €

Skatteår:2021

 

Beskattningsbar inkomst